Wie noors?

Hvem, de basisvertaling van Who in het Noors. De Nobelprijs voor de Vrede wordt uitgereikt door een commissie van vijf, benoemd door de Storting (het Noorse parlement). Volgens de regels van de Storting is de verkiezing voor de commissie voor een termijn van zes jaar en kunnen leden worden herkozen. De samenstelling van de commissie weerspiegelt de relatieve sterke punten van de politieke partijen in de Storting.

Hoewel dit geen vereiste is, hebben alle commissieleden de Noorse nationaliteit gehad.

Leave Message

Required fields are marked *